Sahte Medyumlar

Medyumluk çok hassas ve zor bir iştir, bu nedenle bir kişiye medyum denilebilmesi için öncelikli olarak bazı kriterleri karşılıyor olması gerekir. Bu kriterlerin içinde en büyük olanı ise dinini çok iyi biliyor olmasıdır. İlim sahibi olabilmek için sürekli araştırmak ve incelemek gerekir. Araştırma neticesinde elde edilen bilgiler değerlendirilip, yorumlanıp bir araya getirilir ve çeşitli ilimlerde kullanılır. Medyumlar Arapça ve Osmanlıca dillerini çok iyi bildikleri gibi aynı zamanda insan psikolojisinden de anlaması gerekir. Örneğin birisine büyü yapılmış olmasının beraberinde getirdiği bazı psikolojik sorunlar olacaktır. Büyünün tesiri altına girmiş kişiler genellikle yaptıkları hareketlerden kendileri sorumlu değildir. Çünkü yapılan hiçbir şey bilinçli bir şekilde yapılmamış olacaktır. Sahte medyumların amaçları sadece para kazanmak olduğundan dolayı insanlara fayda sağlama derdinde değillerdir.

Dolandırıcı medyumlar sadece paranızı almakla kalmaz aynı zamanda vaktinizin de boşa gitmesine neden olur. Büyü yapıldıktan sonra eğer öğrenilmişse hızlı bir şekilde bozulması gerekir. Çünkü büyü bir insanın üzerinde ne kadar çok durmuşsa ondaki kalıcılığı da öylece artmış olacaktır. Bazı insanlar iyi niyetle yaptırdıklarını düşünür, ancak karşısındakinin psikolojisinin neler olabileceğini çok ciddiye almadıklarından dolayı iyi yaptıkları bir durumun o insana ne kadar büyük zarar verebileceğini düşünmez. Yani bir anlamda büyü iyi yapılmaya çalışılırken karşınızdaki insanın yaşamında bazı şeyleri onun istemediği şekilde değiştirmenizdir.